Onze schooldag

Onze tweede locatie bevindt zich aan de Benzenraderweg in de wijk Douve Weien. Ons gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Zo krijgen we twee extra lokalen en wordt de binnenkant van het schoolgebouw vernieuwd. De bouw ronden we in het voorjaar van dit schooljaar af. In de laatste fase wordt het plein en de directe omgeving aangepakt met  meer speelmogelijkheden, groeneducatie en een nog betere verkeersveiligheid. In het gebouw behouden we de knusse nabijheid die ons onderwijs ten goede komt. Wegens de verbouwing is groep 8 tijdelijk verhuisd naar het Bernardinuscollege.

Bij ons gebouw horen twee speelpleinen en een speellokaal voor de kleuters. In totaal zijn er 7 groepen, een computereiland en een grote aula voor feesten en activiteiten in het gebouw te vinden. De kinderen van groep 3 tot en met 8 sporten in de grote nieuwe sporthal bij Bekkerveld.

Ons onderwijs

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs dat is afgestemd op alle leerlingen die de school bezoeken. Ons streven is om eruit halen wat erin zit op een manier die kinderen aanspreekt. Daarbij staan twee kernwoorden centraal:

Succeservaringen

We willen graag dat kinderen kunnen leren op basis van succeservaringen. Als ze merken dat het goed lukt, is dat een stimulans om verder te gaan, en geeft dat motivatie om nog beter hun best te doen. Kinderen krijgen daardoor vertrouwen in zichzelf, raken ervan overtuigd dat ze iets kunnen en kunnen dus ook iets.

Betrokkenheid

Er kan pas echt sprake zijn van ontwikkeling of van leren als je ook echt betrokken bent, als iets je volle aandacht heeft. Het resultaat van ons werk op school is dan ook voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate waarin we kinderen bij de leerstof kunnen betrekken en kunnen boeien. We spannen ons in om kinderen uit te dagen, actief te betrekken, eigen initiatieven te laten ontplooien en ervoor te zorgen dat ze niet te ver onder of boven hun niveau hoeven te werken.

Werkwijze

Om het bovenstaande te verwezenlijken, werken we met moderne onderwijsmethodes en verschillende werkwijzen, zodat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

Zorgblok

De schooldag begint met drie kwartier zelfstandig werken. In dezelfde tijd werkt de leerkracht, ondersteund door intern begeleiders en ouders, met leerlingen die extra zorg nodig hebben.

De instructietafel

Kinderen die wat meer uitleg of herhaling nodig hebben, krijgen extra uitleg door de leraar, terwijl de anderen zelfstandig werken.

Basisstof of extra stof

Bij de verwerking van de leerstof wordt rekening gehouden met de niveauverschillen tussen leerlingen. De leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof, werken met verrijkingsopdrachten of de extra stof.

Zelfstandig werken

We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk door ze te leren zelf werk te plannen, zelf oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen en zelf werk na te kijken.

Twee locaties, één team!
Maak kennis met

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details