Onze schooldag

De hoofdlocatie van obs de Tovercirkel bevindt zich in de wijk Heerlerbaan. Op dit moment wordt ons schoolgebouw gesloopt, waarna er een prachtig nieuw gebouw komt. Het wordt een multifunctioneel gebouw, toegespitst op verschillende gebruikers in de toekomst. Gelukkig kunnen wij onze lessen voortzetten op een andere locatie, namelijk in een aparte vleugel van het Bernardinuscollege. Hier mogen wij gebruik maken van ruime lokalen, een gymzaal en schoolplein.

Dagelijks rijden er twee bussen op en neer tussen de ophaalplekken op de Corisbergweg en de Akerstraat.

Ons onderwijs

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs dat is afgestemd op alle leerlingen die de school bezoeken. Ons streven is om eruit halen wat erin zit op een manier die kinderen aanspreekt. Daarbij staan twee kernwoorden centraal:

Succeservaringen

We willen graag dat kinderen kunnen leren op basis van succeservaringen. Als ze merken dat het goed lukt, is dat een stimulans om verder te gaan, en geeft dat motivatie om nog beter hun best te doen. Kinderen krijgen daardoor vertrouwen in zichzelf, raken ervan overtuigd dat ze iets kunnen en kunnen dus ook iets.

Betrokkenheid

Er kan pas echt sprake zijn van ontwikkeling of van leren als je ook echt betrokken bent, als iets je volle aandacht heeft. Het resultaat van ons werk op school is dan ook voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate waarin we kinderen bij de leerstof kunnen betrekken en kunnen boeien. We spannen ons in om kinderen uit te dagen, actief te betrekken, eigen initiatieven te laten ontplooien en ervoor te zorgen dat ze niet te ver onder of boven hun niveau hoeven te werken.

Werkwijze

Om het bovenstaande te verwezenlijken, werken we met moderne onderwijsmethodes en verschillende werkwijzen, zodat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

Zorgblok

De schooldag begint met drie kwartier zelfstandig werken. In dezelfde tijd werkt de leerkracht, ondersteund door intern begeleiders en ouders, met leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

De instructietafel

Kinderen die wat meer uitleg of herhaling nodig hebben, krijgen extra uitleg door de leraar, terwijl de anderen zelfstandig werken.

Basisstof of extra stof

Bij de verwerking van de leerstof wordt rekening gehouden met de niveauverschillen tussen leerlingen. De leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof, werken met verrijkingsopdrachten of de extra stof. 

Zelfstandig werken

We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk door ze te leren zelf werk te plannen, zelf oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen en zelf werk na te kijken.

Twee locaties, één team!
Maak kennis met

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details