Welkom op de website van de Tovercirkel


Hier vindt u alle informatie over onze school.
Surf langs de verschillende thema's, lees onze informatie en geniet van de foto's.
Zo krijgt u een indruk van onze school die bestaat uit twee locaties (Heerlerbaan en Douve Weien) met een gezamenlijk leerlingenaantal van ongeveer 360 leerlingen. Onze school is aangesloten bij onderwijsstichting Movare: www.movare.nl We zijn een openbare basisschool. Iedereen is welkom ongeacht de levensovertuiging, godsdienst, afkomst of geaardheid. Wederzijds respect en actieve aandacht voor normen en waarden zijn uitgangspunten bij de omgang met elkaar. Ouders, personeel en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs.
 


                    

OBS de Tovercirkel Heerlerbaan                               OBS de Tovercirkel Douve Weien
Vullingsweg 64-66                                                  Benzenraderweg 270
6418 HV  HEERLEN                                                 6417 SZ Heerlen                                        
Tel. 045-5416142                                                   Tel. 045-5425355
Mail: info.obsdetovercirkel@movare.nl                      Mail: info.obsdetovercirkel@movare.nl

Fotoalbum