Welkom op de website van de Tovercirkel

samen sprankelend leren voor het leven


Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze zijn altijd op zoek naar antwoorden op hun vragen. Als ze het antwoord hebben gevonden, hebben ze de volgende vraag al klaar! Net als bij een cirkel is er geen einde in dit wonderlijke leerproces. Er zijn telkens nieuwe dingen om te leren.

Leren is daardoor eigenlijk een beetje als toveren. Door alles wat je weet en ervaart met elkaar in verband te brengen, kun je tot verrassende ontdekkingen en oplossingen komen. OBS de Tovercirkel is een plaats waar we allemaal samen, kinderen, leerkrachten en ouders iedere dag weer proberen te toveren.

Onze school die bestaat uit twee locaties (Heerlerbaan en Douve Weien) met een gezamenlijk leerlingenaantal van ongeveer 360 leerlingen. Onze school is aangesloten bij onderwijsstichting Movare: www.movare.nl

We zijn een openbare basisschool. Iedereen is welkom. Wederzijds respect en natuurlijk normen en waarden zijn uitgangspunten bij de omgang met elkaar. Ouders, personeel en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs.
 


                    

OBS de Tovercirkel Heerlerbaan                               OBS de Tovercirkel Douve Weien
Vullingsweg 64-66                                                  Benzenraderweg 270
6418 HV  HEERLEN                                                 6417 SZ Heerlen                                        
Tel. 045-5416142                                                   Tel. 045-5425355
Mail: info.obsdetovercirkel@movare.nl                      Mail: info.obsdetovercirkel@movare.nl

Fotoalbum