De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is en wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De leden van de MR hebben een zittingsperiode van vier jaar en kunnen invloed uitoefenen op besluiten die belangrijk zijn voor obs de Tovercirkel. Medezeggenschap houdt in dat een aantal partijen invloed kunnen uitoefenen op besluiten.

Leden MR

Omdat obs de Tovercirkel twee locaties heeft, zijn de leden afkomstig van beide scholen.

VW=Vullingsweg Heerlerbaan
BW= Benzenraderweg Douve Weien

Namens de ouders:

Kabira Ichahane (VW)
Melanie Jongen (VW)
Bas Wetzelaer (BW)
Ramon hendriks (BW)

Namens het team:

Sandra Everhartz (VW)
Sarah Kaiser (VW)
Maurice Raumanns (BW)
Nicole Eurlings (BW)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden gevoerd met een voorzitter. De geplande vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender. Vragen of opmerkingen kun je mailen naar mr.obsdetovercirkel@movare.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR functioneert er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen Onderwijsstichting MOVARE.

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, waarvan de kinderen op OBS de Tovercirkel zitten. De ouderraad zet zich in om alle leerlingen door het jaar heen te laten genieten van verschillende activiteiten. Ze organiseren deze samen met leerkrachten, directie en extra hulp van ouder(s)/verzorger(s). Zo is te denken aan het organiseren van bijvoorbeeld: Sinterklaas, Carnaval, Winterfeest, de Koningsspelen en een Vossenjacht.

De ouderraad is actief voor beide locaties. Op dit moment bestaat de ouderraad uit 5 ouders van de locatie Benzenraderweg en een ouder van de Vullingsweg. We zijn dus nog opzoek naar ouders die het leuk vinden om deel te nemen. 

De ouderraad komt 4 keer per jaar samen om te vergaderen. Daarnaast neemt elk lid deel aan twee werkgroepen voor de organisatie van de verschillende activiteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. De gemaakte kosten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is vastgesteld op:

Groep 1 t/m 8: € 15,- Hiervan worden tijdens vieringen en extra activiteiten de extraatjes betaald. (Sint. winterfeest, carnaval enz)

De schoolreisjes van groep 1 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8 worden apart betaald. Hierover krijgt u tijdig bericht. heet bedrag wordt nader bepaald.

U kunt dit overmaken naar:

Rekeningnummer NL47INGB0002055089

t.n.v. stichting de toverpot inz. Afd. or

Postbus 6111

6401 SE HEERLEN

Met vermelding van de volledige naam, locatie en groep van het kind. Dit is van belang voor de verwerking per kind per schooljaar. 

Voor instromers vanaf januari en nog later in het schooljaar wordt de hoogte het schoolgeld aangepast.

Zijn er vragen en/of lijkt het u ook leuk om lid te worden van de ouderraad en actief betrokken te zijn bij de activiteiten van de school van uw kind? Meld je dan aan via info.obsdetovercirkel@movare.nl.

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen organiseren, zijn financiële bijdragen gewenst. Daarom int de ouderraad ieder schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het huidige schooljaar is het bedrag vastgesteld op €15,-. De ouderbijdrage dient in één keer betaald te worden naar
NL 47 INGB 0002 055089 t.n.v. stichting de Toverpot OR.

Zoek je de schoolgids, schoolkalender of
andere handige informatie?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details