Toverraad

Toverraad opgericht.

Anderhalf jaar geleden hebben we op onze school een toverraad opgericht.(zomer 2017)
Daarin zitten kinderen uit groep 7 en 8. Per half jaar wordt het team gewisseld omdat heel veel kinderen er belangstelling voor hebben.

Het doel is om onder leiding van Suzan meningen en wensen die de kinderen hebben om de school nog prettiger te maken om te zetten in plannen en daden. Kinderen denken vaak eenvoudig en komen met praktische ideeën. We hebben daarvoor een ideeën bus, waar alle kinderen iets in kunnen doen. Hij hangt in de grote hal in de buurt van de tv kast.

Ook maken we 3 á 4 keer per jaar een "wist u dat" krantje voor alle ouders en leerlingen.
Daarnaast houden we ons bezig met de veiligheid in en om school en voor het laatst genoemde hebben we al veel acties gevoerd .

Dit in samenwerking met gemeente, politie en VVN met als gevolg dat er inmiddels een stoep aangelegd is, zodat kinderen veiliger naar de ingang kunnen lopen. Ook wachten de ouders om 15 uur op het plein en niet midden op straat.

Volgende project wat we willen gaan aanpakken gaat over pesten. Dit alles natuurlijk altijd onder begeleiding van een volwassene en in overleg met directie.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Suzan van der Meere.