Engels

Op de locatie Vullingsweg wordt Engels in de groepen 7 en 8 gegeven.

Op de locatie Benzenraderweg wordt vanaf groep 1 Engels gegeven.
We zijn VVTO school (vroeg vreemde talen onderwijs) Dit is iets anders dan tweetalig onderwijs!
Van groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode "Join in" en allerlei onderwerpen die actueel zijn. Kinderen luisteren naar verhaaltjes, zingen liedjes in het Engels en de juf voert een kringgesprek in het Engels over een bepaald onderwerp. Zo leren ze spelenderwijs de kleuren, tellen en namen van dingen in en om het huis. Groep 1 t/m 4 heeft gemiddeld een kwartiertje Engels per week.
De groepen 5 en 6 ongeveer 30 min per week en groep 7 en 8 ongeveer 45 tot 60 minuten per week.

Drie keer per jaar organiseren we een Engelse middag waarin we een Engels sprekend land als thema nemen (Australië. Groot-Britanië, Ierland, New Zeeland en Amerika)
Knutselen, spel en sport vormen de leidraad. Ouders komen helpen en praten net als de leerkrachten en kinderen zoveel mogelijk Engels met elkaar.

Ook is er ieder jaar een Engelse voorleeswedstrijd. Doel is het vrij spreken en niet bang zijn fouten te maken. Kinderen vinden het heel spannend de eerste keer. Maar in groep 8 gaat het als vanzelf.

Voor meer foto's en verslagen kunt u terecht op de locatie pagina van de Benzenraderweg.