Groep 3 2022-2023

 Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Willy  in de groep. Op donderdag en vrijdag is juf Sonja in de groep.
 


Project Natuur en Techniek

Tijdens de projectweken hebben we gewerkt rondom proefjes met drijven en zinken, proefjes met lucht en vele andere. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben daarna in gemengde groepjes een eigen uitvinding ontworpen en gebouwd!
    

  
      

           

     


Zaklamp lezen

Om het lezen te blijven stimuleren, lezen we ook graag op een gezellige of andere manier dan gewoon aan onze tafel. Voor de feestdagen hebben we gezellig gelezen met onze zaklampen of gezellig aan de haard op het digibord!
 
    


    


Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen:

5 t.e.m. 14 oktober

Bij de opening van de Kinderboekenweek had de juf een hele doos met
boeken meegenomen, die natuurlijk allemaal over het thema gingen.
We maakten een hoekje met themaboeken, leesboeken en kijkboekjes. Kinderen mochten hun lievelingsboek meenemen.
Ze mochten hierover vertellen en er werd uit voorgelezen.
We maakten werkstukjes in tweetallen over allerlei dieren en schreven ons eigen boek. Knap hoor!
Ook leerden we het gi-ga-groen-lied en dansje.
Natuurlijk vonden we het Bieb-bezoek het allerleukste.
Er werd voorgelezen en uitleg gegeven over de bieb.
We mochten zelf ontdekken en lezen in de "Leeshut" en het "leeshuisje".
Via het voetenvoelpad kwam je in de leeshut terecht.
We vonden het erg leuk en leerzaam in de bieb.
Hopelijk ga je er snel nog eens een kijkje nemen met je ouders.

 

      

Nationale Kraanwaterdag: 

woensdag 28 september

Onze school en onze klas deed dit jaar weer mee aan de "nationale Kraanwaterdag".
Er werd uitvoerig aandacht besteed aan het drinken van kraanwater.
We keken een film over "de weg van het water".
We deden een quiz en zochten plaatsen in huis waarbij we water nodig hadden.
We spraken over waterverspilling en zuinig zijn met water.
We deden proefjes met water en maakten heerlijk water met verschillende smaakjes.
Iedereen genoot van een heerlijk bekertje kraanwater.
Natuurlijk blijven we het drinken van water stimuleren.
Zo houden we iedere woensdag een "Gruiten/Waterdag"
We eten dan alleen gezond fruit of groente en drinken alleen maar water.
Dat gaat al heel erg goed, wat fijn!

  
 

Afgelopen schooljaren

Thema Ridders en kastelen

Na de Meivakantie begonnen we op school met het thema "Ridders en kastelen". We lazen in groep 3 samen met de juffen een heleboel boeken over ridders en hun kastelen en kwamen zo een heleboel te weten over hun leven. We schreven verhaaltjes, maakten woordkaartjes en tekeningen, keken naar filmpjes over ridders en knutselden een heleboel leuke dingen. Als afsluiting van het thema brachten we op vrijdag 10 juni een bezoek aan kasteel Hoensbroek, samen met de kleutergroepen.
Bij het kasteel was er een juffrouw die ons rond ging leiden. Ze vertelde een heleboel over het kasteel en stelde ook vragen. Natuurlijk konden we die goed beantwoorden, omdat we op school heel hard aan het thema hadden gewerkt. Ze vroeg bijvoorbeeld hoe zo'n brug heette die je omhoog kunt halen en hoe het water om het kasteel heette: een ophaalbrug en de slotgracht. Op de binnenplaats van het kasteel stond een echt schavot, waar een paar kinderen met hun hoofd en handen in mochten gaan staan. Gelukkig werden ze snel "bevrijd". In de tijd van de ridders moesten misdadigers daar heel lang in blijven staan en kregen ze tomaten en eieren in hun gezicht gegooid!
Binnen in het kasteel gingen we een kijkje nemen in de keuken, de eetzaal, de slaapkamer, op de zolder en in de kelder. Ook keken we in de kerker, waar gevangenen vast werden gehouden. Na de rondleiding was het tijd voor het tussendoortje, gezellig samen op de zolder. Daarna gingen we in groepjes opdrachten doen door het kasteel, zodat iedereen straks zijn diploma voor "page" kon verdienen. Voordat je vroeger ridder werd, kon je als je ongeveer zeven jaar was, eerst page worden. Tot slot mochten we nog lekker buitenspelen op de binnen plaats. Daar waren een springkussen en nog een paar leuke spellen. Toen was het tijd om weer terug naar school te gaan.
Op school was er die vrijdagmiddag ook een tentoonstelling over het thema. Er kwamen een heleboel ouders kijken naar alle kunstwerken die we gemaakt hadden! Tot slot kregen we allemaal ons Page-diploma, dik verdiend!
Het was een erg leuk thema en we hebben er veel interessante en leuke dingen bijgeleerd!


       ​ ​​​​​​  Lezen is Leuk en Leerzaam!! 

Lezen is een belangrijk onderdeel in groep 3!
We lezen dan ook heel veel op allerlei manieren:
We lezen alleen,hardop of in tweetallen, in een groepje…
We lezen samen, om de beurt, we lezen voor of in koor…..
Dan lezen we allemaal tegelijk….
We doen aan podium-lezen,dan mag je zelf iets voordragen of lezen
wat je zelf leuk vindt.
We hebben een leeshoek met kussentjes en dekens.
Er zijn leesboeken-biebboeken,kijkboeken, themaboeken, dierenboeken
Voorleesboeken,prentenboeken…
Kortom je vindt in de hele klas allerlei soorten boekjes staan.


 

 
 
Talenten

In onze groep vinden we naast de dag-dagelijkse activiteiten,
zoals Taal, Rekenen, Lezen, Spelling en schrijven
onze TALENTEN ook heel erg belangrijk!!
We hebben hier in de klas samen aan gewerkt.
Iedereen heeft over zijn of haar Talenten verteld.
We hebben ook allemaal een Talentencirkel gemaakt.

Thema "Ridders en Kastelen" 
In onze groep hebben we afgelopen maand gewerkt aan het thema "Ridders en Kastelen"
We zijn gestart met een "Wat wat je al allemaal-kring"
Daarna konden we nadenken over onze onderzoeksvragen: "Wat willen we graag allemaal
te weten komen over het thema"?
Ook werkten we rondom het boek "Ridder Roel en de Draak"
Er werden zelf allerlei verhalen geschreven en getekend. Er werd een Kasteelpoort gemaakt
Met Ridder Hoen van Kasteel Hoensbroek.We maakten Ridders, Jonkvrouwen ,Kastelen,
Draken,paarden……..Er werden ook dramalessen gegeven tijdens dit thema vanuit "Het Laagland"
Dat was heel leuk!! We leerden "Ridderliedjes van Ridder Florian"en van de Muziekmeester,Jan…
Er werden allemaal Kastelen gebouwd van constructie-materiaal en kosteloos materiaal.
Hoogtepunt was natuurlijk Het Kasteelbezoek "Hoensbroek"
Hier konden de kinderen met eigen ogen aanschouwen, wat we allemaal verteld hadden in de klas.
Het was weer een superleuk en leerzaam thema!!