Organisatie


Om ervoor te zorgen dat het onderwijs aan de leerlingen optimaal is, hebben we voor een organisatievorm gekozen waarbij de beschikbare tijd zo veel mogelijk aan werken met leerlingen besteed wordt. Het meest belangrijk zijn de leerkrachten. Daarnaast zijn er een aantal aparte taken in onze organisatie. Deze zijn ondersteunend voor het onderwijs.

Schoolleiding:

De schoolleiding van de Tovercirkel Douve Weien bestaat uit de directeur, Leonie Schepers-Godschalk, voor beide locaties. Daarnaast is op beide locaties een plaatsvervangend directeur aanwezig, het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.
  • Voor de locatie Heerlerbaan is dat Mechelien van den Bos. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
  • Voor de locatie Douve Weien is dat Marie-José Grooten. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Interne begeleiding / leerlingzorg:
Mw. Mechelien van den Bos coördineert onze zorg voor de leerlingen. Daarnaast ligt een deel van de uitvoerende taken rondom leerlingenzorg en uitvoering van onderdelen van de schoolontwikkelingen in handen van de de Interne Begeleiders (IBers) en de leerkrachten.Op deze manier zorgen we als voltallig team voor kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen.
  • Dorien Phijl IBer locatie Vullingsweg
  • Anouk Persoon IBer locatie Benzenraderweg
Bouwcoördinatoren
Op onze school werken we met 3 bouwen.
  • Coördinator onderbouw (groep 1 en 2) is Willy Lento
  • Coördinator middenbouw (groep 3 t/m 5) is Esther Gussen
  • Coördinator bovenbouw (groep 6 t/m 8) is Leon Triepels

ICT
Verantwoordelijk voor zaken rondom ICT zijn:
  • Marie-José Grooten locatie Benzenraderweg
  • Guido Verkerk locatie Vullingsweg