Voor- en naschoolse opvang


Op onze school kunnen kinderen gebruik maken van voorschoolse opvang. De opvang
is in het gebouw zelf.

Iedere dag vanaf 7.30 uur tot 8.20 uur zijn de kinderen welkom. De kinderen worden opgevangen door de schoolassistente Monique de Bock (Vullingsweg) of Suzan van der Meere (Benzenraderweg)
Zij zijn beide een vertrouwd gezicht voor de kinderen en werken al meer dan 20 jaar bij ons op school. De kinderen spelen een spel op de computer, tekenen, spelen in de speelzaal, kleuren, enz.
Kinderen mogen ook het van thuis meegenomen ontbijt opeten.

Ouders/verzorgers kunnen een strippenkaart kopen van 10 of 20 keer. Dan zijn de kosten €1,50 per keer. Incidenteel kan ook, dan zijn de kosten €2,50 per keer.
Indien u gebruik van deze opvang wil maken, moet u dit liefst 2 dagen van te voren melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie.

Naschoolse opvang

Onze school werkt samen met Humanitas. Zij regelen de naschoolse opvang.
Kinderen kunnen iedere dag van 15.00 uur tot 18.30 uur terecht bij de BSO.
Op woensdag van 12.00 uur tot 18.30 uur.

Op studiedagen en vakantiedagen wordt er samen afgestemd waar de kinderen worden opgevangen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Humanitas tel.: 045-5615353 www.kinderopvanghumanitas.nl 
of bij Michelles tel: 06-31998780 info@michellesbso.nl