Gedragscode

 
Onze school heeft een gedragscode. Elke ouder die zijn of haar kind inschrijft,
tekent ook voor de regels die hierin zijn opgenomen.

Doel van de gedragscode is:
  • Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
  • Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin.
  • Het bevorderen van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en teamleden.
De volledige gedragscode is hier te lezen