De ouderraad (OR)

Onze school heeft ook een ouderraad. De ouderraad int de ouderbijdrage van ouders/verzorgers en draagt er samen met de leerkrachten zorg voor dat met het beschikbare geld een aantal speciale activiteiten op school georganiseerd worden. De ouderraad bestaat uit een stuurgroep, commissies en hulpouders.

De ouders/verzorgers in de stuurgroep vergaderen regelmatig, bewaken dat activiteiten tijdig worden voorbereid en dragen zorg voor de financiële afhandeling.

Daarnaast hebben diverse ouders/verzorgers zitting in een of meerdere commissies. Elke commissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van een bepaalde activiteit (sint, winterfeest, carnaval, lentefeest, zomerfeest, sportdag, schoolreis, culturele activiteiten).
Ouders/verzorgers die graag mee willen helpen bij de organisatie van een activiteit, kunnen dit altijd kenbaar maken via het mailadres van de school

Tot slot hebben we ook nog hulpouders. Deze ouders hebben aangegeven dat ze altijd vrijblijvend kunnen worden gevraagd om te helpen waar nodig. Indien u hulpouder zou willen worden, kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand mailadres.
Voor meer informatie kunt u terecht bij