Schoolontwikkeling 

 
De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van
een basisschool in een periode van vier jaar. Het schoolplan 2015-2019 ligt voor u.
In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie
over hoe wij op de Tovercirkel het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en werken. De
school heeft haar missie geformuleerd op basis van haar visie op diverse beleidsdomeinen.

Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag behouden voor de
toekomst. Een school staat echter nooit stil. De samenleving verandert, waardoor we voor
nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de
opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodzakelijk om als school een
proactieve houding aan te nemen en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we
nog wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg?
De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal
onderdelen zijn met het team ontwikkeld en een aantal met het team besproken. Vervolgens
is het schoolplan uitgewerkt door de directie, besproken in het managementteam en
voorgelegd en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. 

-Schoolplan 2015-2019

 
Het schoolplan voor de komende 4 jaar is te lezen in het volgende document