Schooltijden


In groep 1 t/m groep 8 zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

We hebben ervoor gekozen de begin- en eindtijden voor alle leerlingen zoveel mogelijk gelijk te houden.

Afwijkende schooltijden
Er zijn een aantal vrije (mid)dagen voor de kinderen.
Raadpleeg hiervoor de kalender.