Schoolgids


De schoolgids is voornamelijk bedoeld voor ouders van nieuwe leerlingen, maar ook voor alle andere ouders om alles op te zoeken wat met de school te maken heeft. De gids geeft een indruk van wat openbare basisschool de Tovercirkel aan de kinderen en hun ouders te bieden heeft.

De gids biedt informatie over de doelstellingen van de school, de organisatie van het onderwijs, de zorg voor leerlingen en de resultaten van ons onderwijs. Maar natuurlijk ook de praktische zaken als de schooltijden, het vakantierooster, de gedragsregels, sportactiviteiten, afspraken, speciaal verlof, culturele activiteiten, schoolreisjes enz...

De schoolgids is hier op de website te downloaden als PDF-bestand.