1e rij vlnr: Monique de Bock (schoolassistente) Kitty Jennekens (BW1), Frida Hemmes (BW1), Nicole Eurlings (BW8), Miriam Reneerkens (VW1/2a) Willy Lento (VW1/2b), Leon Triepels (VW7), Barbara Cauberg (BW5/6)
2e rij vlnr: Anouk Persoon (BW5/6 en IB) Hilde Wasserman (VW3), Marie-José Grooten (adjunct BW en 7), Esther Gussen (BW3), Wendy Turksma (VW4), Mechelien van den Bos (niet meer bij ons), Lucille Saelmans (VW1/2a).
3e rij vlnr: Leonie Godschalk (directrice), Guido Verkerk (VW8), Jan Vaessens (BW7), Suzan van der Meere (schoolassistente BW), Maurice Raumanns (BW4/5), Filomena Masala (BW1/2), Dorien Phijl (niet meer bij ons), Evelyn Sloots (niet meer bij ons), Sandra Everhartz (VW6), Gina Claessens (met pensioen)
Niet op de foto: Loes Knoops-Smolaers (VW 1/2b), Anita Rooijakkers (VW3 en BW1/2), Sarah Kaiser (VW4 en 6), Patricia Maenen-Stevelmans (adjunct en IB VW) Nancy Kisters (BW8) en Ralf Schormans (VW5), Ivonne de Vliegere (leerkrachtondersteuner VW), Hannie Verlind (leerkrachtondersteuner BW)