Vullingsweg 64-66                                                           Benzenraderweg 270
6418 HV Heerlen                                                             6417 SZ Heerlen
tel: 045-5416142                                                            tel: 045-5425355

De Vullingsweg gaat verhuizen
en vanaf 10 januari 2021 is
het nieuwe adres:

Een aparte vleugel bij: 
Bernardinus College 
Akerstraat 95 
6417 BK Heerlen
045-5416142