Onze school

De naam Tovercirkel staat voor het wonderlijke proces van de mens die leert. De mens die steeds op zoek is naar antwoorden op zijn vragen. Is het antwoord gevonden , dan komt steeds weer een nieuwe vraag op, de oneindigheid van een cirkel.
Leren kan echt toveren zijn. Door alle dingen die je weet en ervaren hebt op een andere manier met elkaar in verband te brengen, kun je tot verrassende ontdekkingen en oplossingen komen.
Onze school is een plaats waar we met alle kinderen, leerkrachten en ouders iedere dag weer proberen te leren toveren. Als iets lukt genieten we daarvan. Lukt het nog niet.... dan proberen we het morgen gewoon opnieuw.

Visie van onze school:
Onze school streeft naar een zo volledig mogelijke ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten essentieel:
  • Het kind voelt zich veilig en op zijn gemak
  • Kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij onze school werken op een fijne manier samen. Zo willen wij de ontwikkeling van het kind in de meest brede zin van het woord, op een passende manier realiseren.
  • We werken samen aan een uitdagende en stimulerende leerplek, met boeiende werkvormen, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.