Locatie Douve Weien/Benzenraderweg

De hoofdlocatie van onze school bevindt zich aan de Vullingsweg in de wijk Heerlerbaan.
In 1995 heeft er een fusie plaats gevonden met de locatie Benzenraderweg in de wijk Douve Weien.
Gezamenlijk hebben we ongeveer 350 leerlingen waarvan ongeveer 160 op de locatie Benzenraderweg.

Onze missie is "Samen sprankelend leren voor het leven." 


 

Aan het gebouw zijn twee speelpleinen en een speellokaal voor de kleuters verbonden.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de grote nieuwe sporthal bij Bekkerveld.
Er zijn 7 groepen, een computereiland en een grote aula voor gezamenlijke activiteiten en feesten.
In een van de vleugels van het gebouw bevindt zich de peutergroep, met wie de school nauwe contacten onderhoudt.

Team Benzenraderweg
groep 1          Kitty Jennekens en Frida Hemmes
groep 1/2a     Filomena Masala en Nancy Kisters
groep 1/2b     Anouk Persoon en Nancy Kisters
groep 3/4       Esther Gussen en Manon Smeets   
groep 4/5       Maurice Raumanns en Nicole Eurlings
groep 6          Jan Vaessens en Marie-José Grooten  
groep 7/8       Barbara Cauberg en Nicole Eurlings

Wilt u meer weten of wilt u onze school in bedrijf zien, schroom dan niet contact met ons op te nemen.